TARFLEN

Pod koniec lat 90-tych Tarflen najlepsze swoje lata miał za sobą. Wysokie koszty produkcji przy stosunkowo niskiej skali spowodowały zaprzestanie jego wytwarzania w Tarnowie.