20150114123906379_00000001

Saletrzak to mieszanina azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia i węglanem magnezu.  Jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą.