Reklama ZBACH

Z dniem 1 stycznia 1994 roku w ramach restrukturyzacji, Zakład Budowy Aparatury Chemicznej został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  ZBACH od początku powstania fabryki czynnie uczestniczył w budowie, rozbudowie i modernizacji jej potencjału wytwórczego, dostosowując urządzenia dla ciągów technologicznych i nowoprojektowanych instalacji chemicznych.