Strona tytułowa programu Responsible Care w ZAT

 

Połowa lat dziewięćdziesiątych to nie tylko okres restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ale również przystosowania do zaostrzających się wymagań rynkowych. W lipcu 1994 roku Zakłady Azotowe jako drugie przedsiębiorstwo w Polsce zadeklarowały przystąpienie do programu „Responsible Care” („Odpowiedzialność i Troska”). Celem programu jest zmniejszenie uciążliwości przedsiębiorstwa, wzrost bezpieczeństwa prowadzonych procesów oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Zgodnie z założeniami programu tarnowskie Azoty wyraziły chęć i zobowiązały się do wdrażania jego zasad.