Wytwórnia polioksymetylenu

Wytwórnia tarnoformu to siedem instalacji: formaliny, zatężania formaliny, trioksanu, dioksolanu, butylalu, politrioksanu oraz spalania gazów i cieczy odpadowych.