Panorama ZAT 2 połowa l. 90

Na fotografii widoczna po lewej najstarsza, nawozowa część zakładów oraz droga główna. Po lewej góruje wieża nowouruchomionej wytwórni kwasu azotowego stężonego.