scan 33We wrześniu 1939 roku Państwowa Fabryka Związków Azotowych otrzymała niemiecki zarząd i nową nazwę „Stickstoffwerke Mościce”. Po dokonaniu drobnych napraw, zwłaszcza uszkodzonych zbiorników gazowych, okupanci zdecydowali o ponownym uruchomieniu fabryki, która  posiadała zapasy podstawowych surowców, zwłaszcza węgla, koksu i kamienia wapiennego. Fabrykę uruchomiono ponownie w październiku 1939 roku.[1][1] Archiwum Narodowe w Krakowie O/Tarnów, ZAT 60-61, Stickstoffwerke Mościce,Betriebstatistik Dezember 1939.