1 stycznia
1968

Reklama gazety „Tarnowskie Azoty” 1968

Tarnowskie Azoty

Pod koniec lat 60 XX wieku zakładowa gazeta „Tarnowskie Azoty” ukazywała się w nakładzie 7000 egzemplarzy jako „Organ Samorządu Robotniczego Zakładów Azotowych”…