Zdjęcie propagandowe „Koński ząb siany na siarczanie amonu”

Zdjęcie propagandowe „Koński ząb siany na siarczanie amonu”

Tabliczka mówi wszystko:

„Koński ząb siany na siarczanie amonu”.

„Koński ząb” to potoczna nazwa kukurydzy pastewnej