Zawody piłkarskie na boisku "Łączności"Pracownicy fabryki i mieszkańcy Mościc mieli początkowo 2 kluby sportowe. Wielosekcyjne i osiągające sukcesy Towarzystwo Sportowe „Mościce” oraz mały wiejski klub Robotnicze Towarzystwo Sportowe „Łączność”.

Boisko do gry w piłkę nożną „Łączności” zaadaptowane ze skrawka gminnego pastwiska, było otoczone trawiastą bieżnią lekkoatletyczną. W 1935 roku wokół płyty piłkarskiej i trawiastej bieżni lekkoatletycznej, przy znacznym wsparciu finansowym PFZA, wybudowano ziemny tor kolarski do jazdy szybkiej, o pochyłych wirażach. Istnienie dwu klubów działających w tym samym środowisku i stawiających sobie te same cele nie miało większego sensu, więc w 1936 roku doszło do połączenia klubu „Łączność” z TS „Mościce”.