15 grudnia
1948

Zarządzenie o powstaniu ZPA Kędzierzyn

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1948 roku.

W dniu 25 września 1948 roku Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego połączył oba przedsiębiorstwa w Zakłady Przemysłu Azotowego. Fabryki podległe były Zjednoczeniu Przemysłu Azotowego w Gliwicach. 15 grudnia 1948 roku, Minister Przemysłu i Handlu zarządził utworzenie Zakładów Przemysłu Azotowego „Kędzierzyn”. Zarządzenie weszło w życie 1 stycznia 1949 roku. Nowo utworzone przedsiębiorstwo miało swą siedzibę w Bierawie koło Kędzierzyna. Głównym celem zakładu było: „wytwarzanie i przetwarzanie nawozów azotowych oraz innych artykułów chemicznych”.