2 października
1929

Zakończenie montażu maszyn i urządzeń

Fragment instalacji

Fragment instalacji

2 października 1929 roku ukończono montaż maszyn i urządzeń.

Dostawa wyposażenia rozpoczęła się jeszcze w 1928 roku. Wiele zamówionych urządzeń dostarczanych było jednak na plac budowy z opóźnieniem, co stanowiło dodatkowe utrudnienie. Ponadto liczne z dostarczonych części trzeba było dopasowywać i przerabiać w fabrycznym warsztacie mechanicznym.[1]

Większość instalacji dla wydziałów produkcyjnych zakupiono za granicą, pozostałe u producentów krajowych. Montażu dokonywały głównie polskie przedsiębiorstwa, przy pomocy pracowników fabryki. Polską myśl techniczną reprezentowało przede wszystkim zastosowanie dziewięciu wież absorpcji tlenków azotu, zaprojektowanych przez Ignacego Mościckiego (tzw. wieże Mościckiego).