17 lipca
1934

Powódź 1934 na terenie gminy Mościce

Powódź 1934 w Mościcach

Powódź 1934 w Mościcach

Wały przeciwpowodziowe nie uchroniły przed zalaniem wodą terenu wokół fabryki i osiedla mieszkaniowego, ale fala nie zbliżyła się na niebezpieczną dla fabryki odległość. Zalane częściowo zostały tylko najniżej położone obiekty, m. in. piwnice elektrowni. Umiejętna akcja ratunkowa prowadzona przez pracowników uchroniła przed zalaniem najbardziej zagrożonych magazynów soli potasowej. Mimo to przerwano ruch instalacji na kilka dni, a głównym tego powodem były trudności z dostaniem się pracowników na teren fabryki.