39

Część nawozowa PFZA

W 1934 roku została w mościckiej fabryce zbudowana pierwsza na świecie techniczna instalacja do produkcji stężonego kwasu azotowego  98,5% metodą Wendlandta i Fischera (Ho-Ko, „hochkonzentriert”) o zdolności 20 ton na dobę.[1] Krajowy przemysł azotowy w okresie lat 1917-1947, „Przemysł Chemiczny”, nr 37 z 1958, s. 212.