Budowa tarflenu

Początkiem nowego etapu w rozwoju w tarnowskich Azotów było uruchomienie produkcji policzterofluoroetylenu (PTFE) o nazwie handlowej Tarflen.  Zespół Zakładu Badawczego opracował najpierw technologię wytwarzania półproduktów: freonu i czterofluoroetylenu, a następnie policzterofluoroetylenu. Produkcję tego unikalnego tworzywa w skali półtechnicznej opanowano już w 1970 roku.

Opracowanie technologii Tarflenu zostało wyróżnione nagrodą Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego, a technologię jego produkcji wpisano na „Listę Czynów i Osiągnięć Nauki Polskiej”. W 1984 roku za opracowanie i wdrożenie technologii Tarflenu jego tarnowscy twórcy otrzymali zespołową Nagrodę Państwową II Stopnia.