14 maja
1927

Zakup terenu pod budowę fabryki związków azotowych

Budowa fabryki - zdjęcie z lotu ptaka

Budowa fabryki – zdjęcie z lotu ptaka

Teren wybrany pod budowę był własnością folwarczną księcia Romana Sanguszki, którego zaliczano do największych właścicieli majątków ziemskich na tym terytorium. Pod koniec lat 20 XX wieku posiadał w Tarnowie i okolicy 11 folwarków, wielkie kompleksy leśne oraz był właścicielem kilku zakładów przemysłowych, z browarem na czele.

Zakup gruntów przypieczętowano 14 maja 1927 roku, kiedy sanguszkowskie dobra folwarczne o powierzchni 670 hektarów zostały zakupione przez państwo za sumę 207 tys. dolarów amerykańskich. Kontrakt kupna–sprzedaży został zawarty między Adamem Wiśniewskim, dyrektorem dóbr w Gumniskach, a zarazem pełnomocnikiem ks. Romana Lubartowicza-Sanguszki jako sprzedającym, a Państwową Fabryką Związków Azotowych w Tarnowie, reprezentowaną przez dr Tadeusza Zwisłockiego i prokurenta Cezarego Łagiewskiego.

Należność za zakupione grunty wraz z nieruchomościami rozłożono na dwie raty, przy czym pierwsza w wysokości 102 tys. dolarów amerykańskich miała być uiszczona natychmiastowo, a druga – 105 tys. dolarów, zapłacona najpóźniej do 20 maja 1927 roku.