Wnętrze wytwórni kwasu azotowego

W 1962 roku wybudowano w Tarnowie instalację kwasu azotowego półciśnieniowego o zdolności 100 ton na dobę, w której po raz pierwszy w kraju wprowadzono pianowy system absorpcji tlenków azotu. Od 1964 roku sukcesywnie włączano do eksploatacji instalację kwasu azotowego średniociśnieniowego, składającą się z 4 jednostek o zdolności 800 ton na dobę.