217

Fragment instalacji PFZA

„Część amoniaku poddaje się utlenieniu w kolumnach naładowanych katalizatorem. Katalizator spałnia tu rolę swata. W jego obecności, w obecności siatek platynowych, amoniak utlenia się na tlenki azotu. Te tlenki azotu muszą się stać znów kwasem azotowym. Wędrują tedy do innej sali. Wchodzimy do niej. Dziewięc wielkich wież w cegle zaprawionej stoi obok siebie rzędem. To wieże absorbcyjne systemu prof. Ignacego Mościckiego. Tu otrzymuje się własnie kwas azotowy” – pisał Konrad Wrzos w książce „Oko w oko z kryzysem. Reportaż z podróży po Polsce”[1]

 

 

 

 

 


[1] Wrzos. K., Oko w oko z kryzysem. Reportaż z podróży po Polsce, Warszawa 1985, s. 116.