5 kwietnia
1990

V dekada rozwoju fabryki 1989-1998

Budowa oczyszczalni ścieków fot. J. Kowalewski

V DEKADA 1989-1998
1990 r. – Uruchomiono Centralną, Mechaniczno-Biologiczną
Oczyszczalnię Ścieków, ponadto wdrożono pionierski – Skomputeryzowany Rozproszony System Sterowania w Węźle Przygotowania Gazu Syntezowego
1992 r. – Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego – Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” Spółka Akcyjna (01.01.1992) 1993 r. – Uruchomiono największy w Polsce reaktor Amoniaku
1995 r. – Włączono nową instalację Kwasu Azotowego IV
1997 r. – Uruchomiono wytwórnię super czystego Ditlenku Węgla
1998 r. – Oddano do eksploatacji II linię Granulacji Mechanicznej Saletrzaku – Salmagu II