Synteza amoniaku PFZA - hala Linde
Synteza amoniaku PFZA – hala Linde

„Normalna produkcja oddziału syntezy wynosi 60 ton amoniaku gazowego na dobę. Rozdział wyprodukowanego amoniaku jest uwarunkowany względami technicznemi i handlowemi. Przeważna jego ilość nie odpada z toku fabrykacji, ale odchodzi do dalszych oddziałów produkcyjnych, tzn. do wytworni kwasu azotowego, azotanu amonowego i siarczanu amonowego.[1][1] Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Kraków 1930, s. 46-47