Reklama produktów Azotów 1977

W połowie lat siedemdziesiątych Azoty produkowały około 148 wyrobów i półfabrykatów chemicznych. Udział nawozów w produkcji ogółem wynosił 18%, podczas gdy przed wojną 95%.[1] Jednocześnie przedsiębiorstwo wytwarzało 4,3% produkcji resortu chemicznego w Polsce i prawie 50% wartości produkcji wszystkich tarnowskich zakładów pracy.

W 1978 roku w tarnowskie Azoty, spośród najważniejszych produktów, w ciągu 1 doby wytwarzały m in. 1500 ton saletrzaku, 800 ton siarczanu amonu, 190 ton kaprolaktamu, 300 ton polichlorku winylu.[2]

 

[1] O dostojnym Jubilacie –Zakładach Azotowych Tarnów, Przemysł Chemiczny nr 8/1977, s. 3.
[2] Z czym w lata 80-te, „Tarnowskie Azoty” nr 1081, 21.08.1987, s. 4.