Wieże wytwórni saletry wapniowej lata 30 XX wieku

Wieża granulacyjna wytwórni saletry wapniowej fabryki w Mościcach

Przemysł chemiczny II Rzeczpospolitej – jedna z głównych i bardziej nowoczesnych gałęzi przemysłu II Rzeczypospolitej. Rozmieszczony był przeważnie na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Sosnowieckim i Krakowskim oraz w okolicach Łodzi i Warszawy. W 1927 czynne były 982 zakłady, w 1932 829 a w 1937 – 992. Ponad połowę stanowiły małe i na ogół przestarzałe wytwórnie mydła, świec, kosmetyków, papy dachowej, smoły i terpentyny. Stosunkowo nowoczesne były zakłady zatrudniające powyżej 50 osób, w tym 15-20 przedsiębiorstw z więcej niż 500 pracownikami. W 1937 czołowe miejsce zajmowało 57 rafinerii ropy naftowej i gazoliniarni, 17 fabryk nawozów sztucznych (w tym największe w Mościcach, Chorzowie, Knurowie, Łaziskach Sarzynie), 47 wytwórni wyr gumowych, 65 wytwórni farb, lakierów i emalii, 69 zakładów przemysłu farmaceutycznego, W 1937 przemysł chemiczny zajmował 4 miejsce pod względem wartości produkcji (15,1%) i 6 w zatrudnieniu (8%)[1]

 

 

 

 

 


[1] Encyklopedia Historii II Rzeczypospolitej, pod red. A. Garlickiego, Z.Landaua, W. Roszkowskiego, P.Staweckiego, J. Tomaszewskiego, Warszawa 1999, s. 60.