1964.03.08 011 DZIEŃ KOBIET_1024x643

Dziś komputer, a jeszcze do niedawna maszyna do pisania stanowiła nieodłączny element pracy pracownika umysłowego…