17 lipca
1934

Powódź w Mościcach 1934

Powódź 1934 w MościcachWwyniku powodzi pod wodą znalazły się pompy wodociągowe,  w związku z czym Tarnów został pozbawiony wody pitnej. W całym powiecie tarnowskim nawiedzonych powodzią zostało 30 miejscowości, w których 95 domów i 226 budynków gospodarczych zostało uszkodzonych w ponad 50%.[1] Wzdłuż Białej i Dunajca zalanych została większość wsi, a na terenie samej gminy Mościce powódź zniszczyła w różnym stopniu 84 domy.[2] Baraki robotnicze na osiedlu przyfabrycznym ewakuowano, a ich mieszkańców umieszczono czasowo w kasynie urzędniczym oraz w gospodarstwach, które uniknęły powodzi. Prawie 200 powodzian zgromadzono w pomieszczeniach miejscowej ochronki dla dzieci, gdzie najbardziej poszkodowanych dożywiano na jej koszt.[1] Protokół kontroli działalności Sekcji Odbudowy Powiatowego Komitetu Powodziowego w Tarnowie z 5- 9. 03. 1934 r. 
[2] Pismo wójta gminy Mościce do Starostwa Powiatowego w Tarnowie z dnia 24.07.1934 r.