scan 1

W kwietniu 1936 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki powołał Fundusz Obrony Narodowej przeznaczony na wydatki i inwestycje wojskowe. Ofiarność społeczeństwa na rzecz funduszu przeszła wszelkie oczekiwania. W Mościcach na rzecz FON datki gromadziły wszystkie komórki organizacyjne fabryki, stowarzyszenia, związki zawodowe oraz pracownicy indywidualnie. W czasie uroczystości narodowych z okazji dwudziestej rocznicy odzyskania niepodległości 13 listopada 1938 roku, przedstawiciele załogi „Mościc” wręczyli 4 karabiny maszynowe tarnowskiemu 16 Pułkowi Piechoty, ufundowane staraniem załogi fabrycznej.[1]

Na fotografii uroczystość poświęcenia karabinów przed budynkiem administracji PFZA. Po lewej widoczny m,in. Dyrektor Wowkonowicz[1] Z Mościc „Hasło’ nr 36, 18.11.1938, s. 3.