Po zakończeniu wojny utworzono 3-letnią „Mechaniczną i Elektryczną Szkołę Przemysłową PFZA w Mościcach”. W 1947 roku powzięto decyzję o budowie nowego gmachu dla szkoły przyzakładowej przy ul. Lipowej (dziś ul. E. Kwiatkowskiego), w którym naukę rozpoczęto 1 września 1949 roku. W 1950 nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkól Chemicznych.