1973.08.20 005 POSTĘP BUDOWY - BAZA SUROWCOWA

Nowa baza surowcowa ruszyła we wrześniu 1973 roku, a jej uruchomienie spowodowało zasadniczą zmianę w produkcji amoniaku poprzez zaprzestanie jego wytwarzania na bazie gazu generatorowego z koksu. Przestarzałe generatory do produkcji gazu z koksu, jedna z najważniejszych instalacji przedwojennych „Mościc”, zostały wyłączone z eksploatacji.