20140807102918777_00000001

Na fotografii górują wieże granulacji nawozów oraz kominy dwóch elektrociepłowni, starej EC I (na bliższym planie) oraz nowej EC II (w głębi)