Negative0014

W latach 1969–1972 realizowano prace modernizacyjne na obu jednostkach półspalania.  M.in. zmieniona została konstrukcja palników krakingowych oraz aparatura regulacyjno-pomiarowa. Zmiany wdrożone na pierwszej jednostce, która znajdowała się od ponad dwóch lat w eksploatacji, znacznie poprawiały osiągane wyniki i potwierdziły prawidłowość zastosowanych rozwiązań.