Grupa osób na dachu tzw. starego kasyna

Grupa osób na dachu tzw. starego kasyna

W okresie międzywojennym istniały w Mościcach dwa kasyna urzędnicze. Budynek nowego kasyna został wzniesiony w latach 1936-1938, obok wybudowanych jeszcze pod koniec lat dwudziestych dwóch budynków hotelowych, w pobliżu przy bram fabryki (dziś przy ul. Kwiatkowskiego).  Budynek starego kasyna, usytuowany jest przy obecnej Chemicznej i aktualnie jest siedzibą tarnowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Krakowie.