20151016091824655_00000001

Podstawowym zadaniem elektrociepłowni ECII było i jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw ciepła i energii elektrycznej na potrzeby produkcyjne oraz bytowe Zakładów, a także na potrzeby odbiorców zewnętrznych w dzielnicy Tarnów-Mościce.