018

Po zakończeniu inwestycji „Tarnowa II” i  uruchomieniach głównych instalacji nowego kompleksu produkcyjnego, w tarnowskich Azotach wyraźnie wyodrębniły się 4 podstawowe ciągi technologiczne: związków azotowych, związków organicznych pochodnych metanu, związków chlorowych oraz kaprolaktamu.