Budowa Tarnowa II ?

Rok 1965 to nie tylko dalszy ciąg intensywnej budowy i montażu instalacji, ale okres przeprowadzania rozruchów i przekazywania ich do eksploatacji. Pierwsze obiekty „Tarnowa II” zostały oddane do użytku w grudniu 1965 roku. Uruchomiono wówczas wysokowydajną tlenownię, nowy układ zasilania elektrycznego, rozdzielnię główną 6 kW „Tarnów-Wschód”, pompownię wody, centralną stację sprężania powietrza, centralę chłodniczą dla syntezy amoniaku, warsztaty, oczyszczalnię ścieków, ujęcie wody technologicznej.[1] Ponadto przygotowywano do uruchomienia instalacje akrylonitrylu, polichlorku winylu oraz pierwszą jednostkę półspalania.[2]

 

[1] Kronika czterech lat, „Tarnowskie Azoty” nr 243, 15.05.1969, s. 4.
[2] Przed nami rok wielkiej bitwy, „Tarnowskie Azoty” nr 35-36, 24.12.1965, s. 1.