Budowa drugiej linii ? półspalania

W momencie uruchamiania pierwszej jednostki półspalania metanu, budowa drugiej była w końcowej fazie. Uruchomienie drugiej jednostki półspalania pozwoliło na rozruch przekazanych już wcześniej do rozruchu drugich linii instalacji wytwórni polichlorku winylu oraz akrylonitrylu