Budowa fabryki - część nawozowa

Budowa fabryki – część nawozowa

Polska, która zatrudnia przeszło 70 % ogółu ludności na roli, ze względu na ograniczone możliwości emigracji, na szybki przyrost ludności, dalej z powodu konieczności uprzemysłowienia kraju, które się dokonać tylko może przy rozwoju konsumpcji rolnictwa, powinna dążyć do intensywnej gospodarki. W latach, gdy myśl ta została rzucona, warunkiem wprowadzenia w życie tego hasła było zaopatrzenie rolnictwa w produkty azotowe tanie i w Polsce produkowane. (…) pieniądze, które poszły na Mościce, nie są stracone[1]

tłumaczył Ignacy Mościcki w wywiadzie z 1933 roku dla redaktora „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, Konrada Wrzosa.[1] Wywiad Konrada Wrzosa z Ignacym Mościckim [w:] K. Wrzos, Oko w oko z kryzysem, Reportaż z
podróży po Polsce
, Warszawa 1985
, s. 322