Budowa fabryki

Część nawozowa fabryki w budowie

Z nadejściem zimy 1927/1928 roku fabryka zmuszona została do zwolnienia większości robotników sezonowych. Kilkuset z nich zatrudniono przy konserwacji miejskich ulic. Dyrekcja Fabryki, opracowując listy zwolnień, analizowała sytuację materialną pracowników. W pierwszej kolejności odeszło 200 robotników. Otrzymali oni zapewnienie pierwszeństwa w ewentualnych przyjęciach wiosennych do pracy.