Budowa drogi do Tarnowa przez Chyszów 1930

Budowa drogi do Tarnowa przez Chyszów ok. 1930

 

Z rozwojem komunikacji na trasie Tarnów-Mościce przez wieś Chyszów wiązano duże nadzieje. Zdzisław Simche, w monografii „Tarnów i jego okolica” wydanej w 1930 roku pisał między innymi:

Może więc za jakiś czas zamiast obecnych strzech wsi łańcuchowej Chyszowa ujrzymy tam, lub też obok, mnożące się wypustki murowanego osadnictwa Tarnowa, dążącego ku Mościcom – i może też za czas jakiś struktura gospodarcza miasta ulegnie zmianie z wybitnie dzisiaj handlowej na przemysłowo-handlową, co zapewne w parze pójdzie ze zwiększeniem liczby zaludnienia – które, gdy dojdzie do 100 tysięcy, podniesie Tarnów do rzędu wielkich miast.[1][1] Z. Simche, Tarnów i jego okolica, Tarnów 1930, s. 244