OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lata dziewięćdziesiąte to także powrót do inwestycji w grupową oczyszczalnię ścieków, popularną „GOŚ-kę”, której pierwszy etap zakończono w 1978 roku. Jej rozbudowa trwała dość długo. W 1995 roku rozpoczął się rozruch technologiczny tej wspólnej dla Zakładów i miasta inwestycji. Ustalono, że oczyszczalnia funkcjonować będzie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z równymi udziałami obu inwestorów.[1] Osiem z dwunastu komór napowietrzania II stopnia oczyszczalni oddano do eksploatacji we wrześniu 1996 roku.[2] W 1998 roku powstała spółka Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Jej udziałowcami zostały w równych częściach miasto Tarnów i Zakłady Azotowe.[3]

 

[1] „GOŚ-ka” za pięć dwunasta, „Tarnowskie Azoty” nr 1605, 26.10.1995, s. 3.
[2] Zanim powstanie spółka, „Tarnowskie Azoty” nr 1682, 23.04.1997, s. 1, 3.
[3] Wspólna GOŚ-ka, „Tarnowskie Azoty” nr 1728, 11.03.1998, s. 2.