20150114125324507_00000001

 

W latach 1994-2007 w wyniku szeregu działań, ale także ograniczenia sfery produkcyjnej, Azoty zmniejszyły główne wskaźniki środowiskowe, m.in. ilość pobranej wody w wysokości około 1,8 raza, odprowadzonych ścieków – 2,1 raza, emisji NO2 – 0,9 raza, emisji SO2 – 1,4 raza, emisji pyłu – 8,9 raza, emisji CO – 14,4 raza, emisji węglowodorów – 3,3 raza, emisji amoniaku – 17,6 raza, emisji benzenu – 16,0 raza, czy wreszcie ilości odpadów wytwarzanych – 1,3 raza.

W latach 2000–2007 przeprowadzono również kolejne prace modernizacyjne i remontowe w Elektrociepłowni, m.in. instalację do spalania mączki kostnej w kotle nr 4, remont chłodni kominowej nr 2, remont kondensatora turbiny nr 1.

Potwierdzeniem skutecznych działań proekologicznych tarnowskich Azotów było skreślenie firmy z listy przedsiębiorstw najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju, tzw „listy 80”.