Nowa instalacja kwasu azotowego stężonego

 

W 1996 roku rozpoczęto na miejscu wyburzonej części absorpcyjnej instalacji kwasu ciśnieniowego budowę instalacji kwasu azotowego stężonego.[1] Wznoszenie nowej wytwórni trwało niespełna 15 miesięcy. W listopadzie 1997 roku trwały już przygotowania do jej rozruchu. Nowa instalacja stężonego kwasu azotowego o zdolności 100 ton na dobę, wytwarzająca kwas o stężeniu powyżej 60%, pozwoliła wyłączyć z eksploatacji wyeksploatowaną 50-letnią instalację. Dodatkowo ograniczyła emisję tlenków azotu oraz pozwoliła na radykalne ograniczenie energochłonności produkcji kwasu azotowego.[2]

 

[1] Ruch na zakładowych inwestycjach, „Tarnowskie Azoty” nr 1687, 28.05.1997, s. 1.
[2] Odpowiedzialni za środowisko, „Chemik” nr 7-8/97, lipiec-sierpień 1997, dodatek, s. 6.