Biologiczna oczyszczalnia ścieków

W latach 80-tych do jednych z najważniejszych zadań dla Azotów było opracowanie i przyjęcie długotrwałego programu ochrony środowiska. Niezwykle ważnym było zwłaszcza zmniejszenie emisji pyłów z elektrociepłowni i emisji tlenków azotu. Pierwsze z zadań było możliwe dzięki remontom kapitalnym i przebudowie elektrofiltrów, drugie jedynie dzięki budowie nowej wytwórni kwasu azotowego.