Wytwórnia kwasu azotowego

W drugiej połowie lat 80-tych przystąpiono w Tarnowie do budowy nowej instalacji kwasu azotowego. Zastąpiła ona osiem przestarzałych i nieekonomicznych jednostek.

Nowa instalacja kwasu azotowego umożliwiła dziesięciokrotne zmniejszenie stężenia tlenków azotu w gazach odlotowych.[1] Ulepszoną technologię opracowano w  Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach, projekt procesowy zakupiono w gliwickim Prosynchemie, a generalnym realizatorem inwestycji był będziński Mostostal. Bardziej skomplikowane urządzenia (głównie maszyny) zakupiono w Szwajcarii, aparaty częściowo pochodziły z zakładowego ZBACh-u.[2]

[1] Historia Zakładów w zapisie kronikarskim, „Tarnowskie Azoty” nr 1445, 01.10.1992, s. 4.
[2] Nowy kwas już uruchomiony!, „Tarnowskie Azoty” nr 1421, 16.04.1992, s. 1, 3.