scan 28W 1948 roku dotychczasowa Państwowa Fabryka Związków Azotowych zmieniła nazwę na Zakłady Przemysłu Azotowego w Tarnowie. Tym samym wymazano historyczną nazwę fabryki.

Nadawca pomylił powiat tarnowski z … chrzanowskim, ale list dotarł.