scan 17

Pierwsze lata po wyzwoleniu były bardzo trudne dla eksploatacji funkcjonowania istniejącej elektrociepłowni tzw. EC I ze względu na stan techniczny urządzeń jak i trudności zaopatrzeniowe, głównie części zamiennych i materiałów.